Někdy se můžete dočíst, že prsní implantáty jsou na celý život. Co to ale znamená? Skutečně už se nemusí nikdy měnit? A co na životnost prsních implantátů říká FDA a lékaři? Více v článku s MUDr. Jiřím Paroulkem, plastickým chirurgem ze Sanatoria Chotoviny.

I když se říká, že dnešní generace prsních implantátů je skutečně na celý život, není to tak úplně pravda. Velmi záleží na kvalitě vybraného prsního implantátu a jeho stavu. Proto je důležité chodit každý rok, to ostatně by měly dělat i ženy bez prsních implantátů, na sono, případně na mamograf.

Až 20 % žen mění implantáty po 8-10 letech(1). Kojení, těhotenství, gravitace, touha po větším poprsí, menším, mohli bychom dále jmenovat, co vše je příčinou výměny prsních implantátů do 10 let od první augmentace. Jisté je, že nejčastějším důvodem k výměně implantátů bývá estetická změna, případně komplikace.

Jak dlouho vydrží prsní implantáty: Životnost prsních implantátů

FDA doporučuje výměnu prsních implantátů po 10-15 letech(2). „Skutečná životnost prsních implantátů je omezená. V současnosti se uvádí meridián asi 15 let. Je dána technickými parametry použitých materiálů a podmínkami prostředí, ve kterém jsou umístěny. Životnost může být však i výrazně delší ale také výrazně kratší, vše se odvíjí od individuálního případu a podmínek. Důležité je vědět, že se jedná o zdravotnický prostředek, který je přísně kontrolován a prochází celou řadou velmi náročných testů, aby mohl mít udělenou certifikaci k využití ve zdravotnictví. Proto se v rámci bezpečnosti není čeho bát,” vysvětluje MUDr. Jiří
Paroulek.

Lze tedy očekávat, že mohu mít prsní implantáty na celý život? “To opravdu ne. Vždy svým klientkám říkám a upozorňuji je na to, že po umístění prsních implantátů je potřeba chodit na pravidelné kontroly do prsní poradny a případně doplnit o další vyšetření,” dodává lékař. Pokud se tedy někdy setkáte s tím, že prsní implantáty jsou doživotní, je třeba si uvědomit, že se jedná o životnost prsních implantátů, nikoliv vás.

“Velmi zřídka se stává, že tělo implantát nepřijme. Závisí to na vnitřních a vnějších faktorech. Z vnitřních lze jmenovat naladění imunitního systému, způsob hojení, prokrvení tkání. Zvýšené riziko odmítnutí je u přidružených onemocnění – jako například revmatismus, autoimunitní onemocnění, cukrovka, hormonální poruchy a podobně.

Co vše ovlivňuje životnost prsního implantátu

Věděli jste, že existují sporty, které mohou poškodit prsní implantáty? “Velmi nebezpečné jsou kontaktní sporty, kickbox, judo, další zápasy. Dále může být rizikovější atletika, horolezectví, kulturistika, parašutismus. Obecně lze říci, že tam, kde je vysoká zátěž horních končetin, vibrace a opakované traumatizace v oblasti hrudníku,” vysvětluje MUDr. Paroulek.

V případě, že jste velmi aktivní, určitě je vhodné vybrat skutečného specialistu na plastiku prsou, který vám, dle vašich koníčků, navrhne vhodný tvar prsních implantátů a také povrch prsních implantátů. U sportovkyň se doporučují pevnější typy prsních implantátů s hrubší povrchovou úpravou (např. polyuretanové). Dále plastický chirurg zvolí, zda je u vás vhodné vložit implantát pod sval, případně jen pod žlázu.

MUDr. Jiří Paroulek

Co se děje s prsními implantáty v těle

“Obecně lze říci, že materiál pouzdra ztrácí pružnost, elasticitu a křehne. Může být náchylnější k mikrotrhlinám, a tím může způsobit vznik vazivové kapsuly. Tím se může měnit tvar a poloha implantátu atd.” vysvětluje lékař. Mezi nejčastější důvody k výměně prsních implantátů patří právě změna vzhledu a již zmiňovaná kapsulace. Na třetím místě bývá důvodem preventivní výměna.

Reoperace po augmentaci prsou

Také jste si všimly, že na některých klinikách je právě výměna prsních implantátů dražší, než klasická operace? Důvod je jednoduchý. Jde o složitější zákrok a chirurg má s výměnou poměrně dost práce.

“Reoperace je mnohem náročnější. Musíme vyjmout pouzdro starého implantátu, často ještě jde o dodatečnou úpravu tvaru prsu, případně modelaci. Z tohoto důvodu vyšší technické a časové náročnosti je právě zákrok dražší, než je tomu u první augmentace. Před augmentací si vždy dobře přečtěte záruční podmínky jednotlivých značek prsních implantátů. Bývají v nich velké rozdíly. Sledujte možnost výměny zdarma kvůli kapsulární kontraktuře a v případě anatomických prsních implantátů je dobré hledat takové, které mají v záručním programu zdarma výměnu z důvodu přetočení prsního implantátů. Díky dobrému výběru prsních implantátů vás případná reoperace nebude stát další zbytečné peníze navíc.

Kontrola prsních implantátů

Jaké vyšetření je pro kontrolu kvality prsních implantátů v těle vhodné a je závěr vyšetření vždy spolehlivý? “V první řadě doporučuji pravidelnou kontrolu samovyšetřením. Vždy je důležité si prsa pravidelně kontrolovat pohmatem a sledovat i oblast v podpaží, dívat se na tvar a uvědomit si vnímání implantátů. Zda se něco pocitově nezměnilo. Dále doporučuji pravidelnou návštěvu prsní poradny. Pokud nemá žena žádné potíže, kontrola by měla být 1x za 2 roky. Nejběžnějším vyšetřením je ultrasonografie. V rukou zkušeného sonografisty s kvalitním přístrojem je míra omylu výsledku minimální. Jako další v řadě je NMR (nukleární magnetická rezonance), ale tato metoda je až v případě nejistoty, protože je drahá, hůře dostupná a více nepříjemná.

Krabice s prsním implantátem

Krabice s prsním implantátem

Jak prodloužit životnost prsních implantátů

Tělo se během života velmi mění, přesto existují tipy, jak zajistit, abyste s prsními implantáty byla co
nejdéle spokojená.

  • dobrý výběr plastického chirurga
  • kvalitní prsní implantáty (vhodně zvolený povrch implantátů)
  • správně zvolená velikost a tvar prsních implantátů (s tím pomůže dobře vybraný plastický
    chirurg)
  • dodržení pooperačních pokynů (správné nošení kompresní podprsenky, atd.) – více o
    rekonvalescenci po plastice prsou >>
  • pravidelná kontrola a vyšetření prsou

REFERENCE:
1/ mayoclinic.org. Breast implants. Saline vs. silicone. Dostupné na:
mayoclinic.org/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/breast-implants/art-20045957
2/ fda.gov. Breast Implants. Dostupné na:
https://www.fda.gov/medical-devices/implants-and-prosthetics/breast-implants [9.8. 2022]