Podmínky zpracování osobních údajů

Děkujeme Vám za využívání služeb našeho webu. Služby poskytuje společnost SANIMPO spol. s r.o., IČ: 27111130, se sídlem na adrese: Tismická 846/12, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha.

Správcem vašich osobních údajů je společnost SANIMPO spol. s r.o., IČ: 27111130, se sídlem na adrese: Tismická 846/12, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha, (dále jen „Správce“), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Zpracováváme následující údaje

1) Návštěva webu - cookies:

Při návštěvě webu jsou zpracovávány soubory cookies. Některé tyto soubory nám umožňují správné fungování webu a propojování vašich aktivit během prohlížení webu.

Sběr cookies za takovým účelem může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@sanimpo.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.

Za účelem cílených nabídek v rámci reklamy na jiných webových stránkách a sociálních sítích také předáváme těmto stránkám a sítím údaje o vašem chování na webu.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je odvozen z nastavení vašeho prohlížeče. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese info@sanimpo.cz.

Využití cookies některých poskytovatelů můžete deaktivovat přímo zde:

 • Adform - https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
 • Google - https://adssettings.google.com
 • Facebook - https://www.facebook.com/ads/preferences/
 • Seznam.cz - http://www.imedia.cz/
Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 24 měsíců od jejich posledního využití.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IČ 368047), VAT IE6388047V
 • Seznam.cz, a.s. (Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00), IČO 26168685
 • Adform A/S (Wildersgade 10B, Copenhagen DK-1408, Denmark), VAT DK34194661
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), VAT IE9692928F
Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech:

 • Google Ireland Limited: https://policies.google.com/privacy & https://policies.google.com/technologies/cookies
 • Seznam.cz, a.s: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/
 • Facebook Ireland Limited: https://www.facebook.com/about/privacy/update & https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Adform A/S: https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/
Využití cookies třetích stran můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v nastavení vašeho prohlížeče anebo mobilního telefonu.

2) Odeslání kontaktního formuláře nebo objednávky konzultace

Při návštěvě webu jsou zpracovávány soubory cookies. Některé tyto soubory nám umožňují správné fungování webu a propojování vašich aktivit během prohlížení webu.

Při využití kontaktního formuláře jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • Vaše jméno, příjmení;
 • Vaši e-mailovou adresu;
 • Váš telefon;
 • Vaši adresu, je-li zadávána;
 • Vaši zprávu uvedenou v části pro napsání vašeho dotazu, zprávy
 • IP adresu;
Zpracování osobních údajů – jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy, popř. adresy, je-li zadávána, umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro umožnění komunikace mezi vámi a Správci.

V případě zpracování osobních údajů týkajících se vámi napsané zprávy, dotazyí se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto zpracování je nutné za účelem doporučení vhodných služeb, reakcí, které Správci nabízí, ale je zcela dobrovolné. Pro takové zpracování je však zapotřebí váš výslovný SOUHLAS který nám zakliknutím „souhlasím se zpracováním osobních údajů“ udělujete. Takové zpracování potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

Osobní údaje zpracovávají Správci následujícím způsobem:

 • Na e-mail Vám bude zasláno potvrzení odeslání formuláře, dále může být dle formátu dotazu odeslána odpověď, reakce.
 • IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spamujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na adrese info@sanimpo.cz.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu jednání o službě, nejdéle však 3 roky od poslední komunikace, pokud nebude uzavřena smlouva. V takovém případě bude komunikace archivována po dobu 10 let od poslední části realizace služby z důvodu případné obrany práv Správců a dále z důvodu platné legislativy z oblasti zdravotnických služeb.
3) Odeslání dotazu prostřednictvím online formuláře

Při odeslání dotazu do online poradny nebo při vložení reference zpracováváme tyto údaje:

 • Vaše jméno, příjmení;
 • Vaši e-mailovou adresu;
 • Váš telefon, je-li zadáván;
 • Vaši adresu, je-li zadávána;
 • Vaši zprávu uvedenou v části pro napsání vašeho dotazu, zprávy
 • IP adresu;
Zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – Váš souhlas. V případě zpracování osobních údajů týkajících se vámi zadaných informací v části pro vaši zprávu o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto poskytnutí údajů je zcela dobrovolné. Pro takové zpracování je však zapotřebí váš výslovný SOUHLAS, který nám zakliknutím „souhlasím s podmínkami“ udělujete. Takové zpracování potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

Veškeré tyto osobní údaje budou Správci zpracovávány po dobu 6 let od zveřejnění vašeho dotazu nebo vložení reference.

IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spamujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na adrese info@sanimpo.cz
4) Přihlášení k newsletteru nebo stažení různých souborů vyžadující vložení emailuí

Při objednávce zápisu do newsletteru nebo stažení PDF průvodce zpracováváme tyto údaje:

 • Vaši e-mailovou adresu;
 • IP adresu;

 • E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 let od udělení vašeho souhlasu pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat na adrese info@polytechimplantaty.cz nebo odhlášením z odběru v zaslaném obchodním sdělení.

  Pokud jste si objednali průvodce ke stažení, budeme vaši emailovou adresu zpracovávat po dobu nezbytnou k odbavení této vaší objednávky, nejdéle však 3 roky. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

  IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spammujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na adrese info@sanimpo.cz

  KDO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  a. Poskytovatelé softwaru/IT a servisní agentury a další spolupracující subjekty:

  • Xcreative - webdesign (správce www stránek)
  • Active24 (správce webhostingu)
  • The Rocket Science Group LLC (MailChimp)

  b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

  JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI A PRÁVA

  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@polytechimplantaty.cz
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o osobní údaje zpracované automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy; v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

  ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

  Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právním předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

  Akceptací těchto podmínek berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb webu je zveřejňování a rozšiřování informací, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači. Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem webu nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).