Vložení prsního implantátu

Kudy je možné prsní implantát vložit?

Operující lékař zvolí přístup na základě vyšetření. Řezy mohou vést podpažím (axilární řez) 1 nebo oblastí prsu (řez napříč dvorcem nebo na hranici dvorce) 2. Nejčastějším místem přístupu pro vložení implantátu je řez prsní rýhou pod ňadrem (řez v podprsní rýze) 3.

Způsob vložení prsního implantátu je důležité předem prokonzultovat s lékařem. Pokud si přejete určitý řez, je třeba se domluvit a ujistit se, že lékař tento typ řezu praktikuje.
Vložení prsního implantátu

Kde bude silikonový implantát umístěný?

Při augmentaci prsu je implantát uložen buď přímo pod žlázovou tkáň (subglandulárně 1) , nebo pod prsní sval (subpektorálně - není na obrázku /submuskulárně 2) .

Při rekonstrukci záleží umístění do velké míry na onkologickém aspektu.

Váš lékař vám nejlépe poradí, které umístění bude pro vás nejlepší. Implantáty společnosti Polytech s přirozeně měkkým, vysoce zasítěným silikonovým gelem a vydutou zadní stranou lze uložit subglandulárně i submuskulárně tak, aby vytvarovaly vaše tělo přirozeným způsobem.
Vložení prsního implantátu