Zvětšení prsou, případně modelace, s sebou velmi vzácně přináší možná rizika. Není třeba se bát komplikací, ale je dobré o nich vědět.

 

Co vše ovlivňuje průběh hojení?

 • výběr atestovaného plastického chirurga s dostatečnou praxí s tímto typem operace
 • výběr bezpečných prsních implantátů se správným typem povrchu
 • důsledné dodržování rekonvalescence

Věděli jste, že když sundáte kompresní podprsenku dříve, než dovolí váš ošetřující lékař, výrazně tím ovlivníte výsledný tvar prsou?

Kapsulární kontraktura (kapsulace prsu)

Tělo na každý cizí předmět reaguje tak, že kolem implantátu vytvoří vazivovou kapsu. Za komplikaci se kapsulace považuje tehdy, pokud je stěna kapsuly pevnější a svraštěním stahuje a deformuje silikonový implantát. Jak poznáte problém? Prso je na pohmat tvrdé . V takovém případě je potřeba vzniklou kapsulu chirurgicky odstranit.

Jak je možné předcházet vzniku kapsulární kontraktury?

1/ Výběr správného typu povrchu (texturované a implantát s polyuretanové pěny) - odkaz na povrchy

2/ Správně vytvořená velikost kapsy operatérem pro uložení prsního implantátu - pokud je kapsa příliš velká, dochází k tření povrchu implantátu o tkáň, tělo na dráždění reaguje tvorbou silnějšího vazivového pouzdra - kapsuly.

Serom

Po každém vložení se kolem implantátu objeví tekutina - serom - jde o reakci těla na cizí předmět. Po 8-14 dnech by měla všechna tekutina zmizet. V případě, že mluvíme o tzv. pozdním seromu, tekutina zůstává mezi dvěma kapsulami, prsa mohou být bolestivější, větší, oteklejší. Lékař problém řeší drobným chirurgickým zákrokem, kdy je nutné tekutinu z okolí implantátu odstranit.

Jak je možné předcházet vzniku seromu?

Pokud hovoříme o pozdějším seromu, nejčastěji vzniká kvůli nedodržení klidového režimu. Pokud začnete s fyzickou námahou (náročnější práce, sport) dříve, než vám lékař dovolí, hrozí tyto komplikace.

Otočení implantátu

Otočení neboli rotace prsního implantátu hrozí v období krátce po operaci, než implantát obroste tkání. Důvodem je špatně zvolený typ povrchu (nejčastěji zrotují implantát, které spadají do kategorie "hladké"). U texturovaných implantátů můžete být naprosto v klidu. Rotace hrozí zcela minimálně.

Další příčinou je nedodržení klidového režimu. U kulatého implantátu byste otočení nepoznaly. U anatomického implantátu je nutná reoperace a korekce.

Zřídka se objevují i případy, že k otočení dochází i několik let od operace. Příčinou je typ povrchu a nevhodná manipulace s prsy.

Jak je možné předcházet přetočení implantátu?

1/ Vhodná volba povrchu implantátu.
2/ Důsledné dodržování pooperačního režimu.

Vlnění implantátu

Jak poznáte svraštění? Velmi jednoduše, pohledem i pohmatem. Drobné vlnky mohou být kvůli dráždění okolních tkání až bolestivé. Nejvíce ke zvlnění dochází u velmi štíhlých žen s tenkou kůží. Vliv na vznik má i malá prsní žláza a umístění implantátu pod žlázu.

Jak předejít vzniku zvlnění prsního implantátu?

1/ Správnou volbou typu a velikosti implantátu.
2/ Uložením pod sval.

Bottoming out

Prsní implantát je špatně uložený a větší, než by měl být a tlačí na podprsní rýhu. Tím se implantát posouvá dolů a bradavky směřují směrem vzhůru. Pooperační komplikaci nazývanou Bottoming out poznáte tak, že nahmatáte prsní implantát pod podprsní rýhou.

Jak předejít vzniku Bottoming out efektu?

1/ Nechtít za každou cenu obrovskou velikost prsních implantátů.
2/ Důsledně dbát na pooperační režim a nošení kompresní podprsenky / hrudního pásu.

Citlivost bradavek

Jedná se o velmi častý jev. Může se projevovat vyšší citlivostí, nebo naopak dochází k znecitlivění bradavek. Po 6. týdnu by se stav měl upravit. Některé ženy popisují nápravu až po roce od operace, někdy dochází k trvalé změně.

Jak předejít změně citlivosti bradavek po zvětšení prsou?

1/ Správná volba zkušeného operatéra.
2/ Volit jiný typ vložení - u vkládání přes prsní dvorce je zde zvýšené riziko poranění nervů.

Ruptura

K ruptuře neboli prasknutí prsního implantátu může dojít po úrazu, při vadě materiálu, opotřebením implantátu. Jak rupturu poznáte? Nejspíše o ní nebudete ani vědět. V případě, že máte prsa bolestivá, zarudlá, oteklá a citlivá, určitě se objednejte na kontrolu, zda je implantát v pořádku.

Věděli jste, že uvnitř bezpečného obalu implantátů se nachází vysoce kohezivní gel, který v případě prasknutí obalu zůstává uvnitř a nevytéká?INFO: Americká FDA (odkaz na asociaci) doporučuje po 10-15 letech implantáty měnit. Pokud budete pravidelně docházet na sono a kontrolu stavu prsního implantátu, není nutné měnit ani po 15 letech.

Hematom

Krevní sraženina se vytvoří kvůli nedostatečném dodržování klidového režimu. Důvodem může být i porucha srážlivosti krve.

Jak předejít vzniku krevní sraženiny kolem prsního implantátu?

1/ Důsledné dodržování klidového režimu
2/ Dostatečně důkladné předoperační vyšetření krve.

Vypuzení implantátu

Opravdu minimálně dochází k vypuzení implantátu z operační rány. Důvodem bývá tenká kůže v oblasti řezu, která je pod neustálým napětím. Komplikace bývá častější u žen po léčbě nádorového onemocnění ozařováním. Kvalita pokožky a její elasticita je tímto typem léčby velmi narušená.

Jak předejít vypuzení implantátu

1/ Nedávat si za každou cenu přehnanou velikost prsního implantátu

Asymetrie

Větší riziko je zde u kapkovitých a anatomických implantátů. Jde o změnu po kojení, případně věkem a ztrátou elasticity kůže.

Jak předejít asymetrii prsů po operaci?

1/ Důsledné dodržování klidového režimu a nošení pooperační podprsenky
2/ Volbou vhodné velikosti prsní implantátu.
3/ Výběrem vhodného typu implantátu pro vaši postavu a podle kvality kůže.

Prosakování silikonu z implantátů

Některé klinické studie potvrzují velmi ojedinělé případy nálezu silikonových částeček v lymfatických uzlinách v podpaží. Všechny testy prokázaly, že nejde o nic tělu škodlivého. Díky speciálním a bezpečným obalům moderní doby se toto riziko čím dál více minimalizuje.

BIA-ALCL

Od roku 2016 FDA uvádí souvislosti prsních implantátů se vznikem vzácného velkobuněčného lymfomu ALCL. Nejde o rakovinu prsu, ale onemocnění je klasifikováno jako rakovina lymfatického systému v oblasti prsou. BIA-ALCL se projevuje nejčastěji 8.-9. rok od augmentace. Jedná se o velmi málo se vyskytující vyléčitelné onemocnění.

"Tento typ lymphomu není popsán jen u texturovaných implantátů, doplňují ve svém vyjádření odborníci z Perfect Clinic v čele s MUDr. Romanem Kufou a MUDr. Lukášem Frajerem, ale také u hladkých implantátů, expandérů, alveolárních implantátů, dokonce i okolo osteosyntetického materiálu při léčbě zlomenin. Vznik BIA-ALCL lymfomu je spojován se všemi výrobci implantátů."
Citace článku portálu o plastické chirugii estheticon.cz

Od roku 1997 je potvrzeno po celém světě pouze 457 pacientek (1 v České republice), které měly toto onemocnění .
Zdroj: https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/questions-and-answers-about-breast-implant-associated-anaplastic-large-cell-lymphoma-bia-alcl

“Prezident ISAPS (odkaz: https://www.isaps.org/) vysvětluje riziko a četnost onemocnění BIA-ALCL ostatním plastickým chirurgům tak, že dvoudenní pobyt v New Yorku je mnohem rizikovější, než-li pravděpodobnost onemocnění tímto léčitelným a velmi vzácným onemocněním.”

“Je to statisticky naprosto nevýznamný fakt. Nádorovým onemocněním je v naší republice postižen každý třetí občan. Jsme státem, který má druhou nejvyšší incidenci na světě karcinomu pankreatu, druhou nejvyšší incidenci kolorektálního karcinomu. Karcinogeny nás obklopují všude, včetně pitné vody a vzduchu, který dýcháme, "upřesňuje a uklidňuje Prof. MUDr. Jiří Veselý, přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
(citace z estheticon.cz odkaz: https://www.estheticon.cz/novinky/rakovina-spojovana-s-prsnimi-implantaty-strasak-jmenem-alcl)

Jak předejít vzniku onemocnění BIA-ALCL?
1/ Pravidelné samovyšetření prsu
2/ 1x za rok kontrola prsů na sono vyšetření (což by měla být vhodné prevence i pro prsa bez implantátů)

Všeobecné komplikace

Jde o typ komplikací, které se mohou objevit u jakékoliv operace. Nemají nic společného s vložením silikonového implantátu.
 • krvácení
 • špatné hojení
 • plicní embolie
 • infekce
 • hypertrofické jizvy / keloidní jizvy

Co vše negativně ovlivňuje výsledek operace

 • nedůsledné nošení kompresní podprsenky
 • nedůsledné nošení prsního pásu
 • zvedání těžkých věcí v době rekonvalescence (po dobu 6 týdnů)
 • zvedání rukou nad úroveň ramen v době rekonvalescence
 • sportování v době, kdy se nedoporučuje (po dobu 6 týdnů)
 • spaní na břiše (po dobu 6-8 týdnů se spánek na břiše vůbec nedoporučuje)
 • strhávání strupů na jizvách
 • návštěva solária v době rekonvalescence zhoršuje hojení jizev, ty mohou získat nechtěnou pigmentaci
 • koupání ve veřejných bazénech v době hojení zvyšuje riziko vzniku infekce jizvy


Více o rekonvalescenci po zvětšení prsou >>