Vy a váš lékař

Mějte na paměti, že rekonstrukce prsů je chirurgický zákrok a jako každá operace s sebou nese riziko komplikací a někdy bohužel i výsledek, se kterým nemusíte být spokojené. Zkušenosti a dovednosti chirurga mají samozřejmě na výsledek operace vliv. Je proto důležité věnovat čas tomu, abyste našly lékaře, kterému můžete důvěřovat.

Organizace věnující se péči o pacienty s rakovinou prsu vám mohou pomoci najít lékaře ve vaší oblasti. Dobrým zdrojem pro vyhledání odborníka pro rekonstrukci prsů jsou asociace odborníků a podpůrné skupiny pro pacienty. V některých zemích existují centra pro zdravá prsa, která vám mohou pomoci. Chirurga vám může na základě svých zkušeností doporučit také přítel nebo známý. V některých nemocnicích a klinikách můžete vidět fotky rekonstrukcí předchozích pacientek, a dokonce je můžete i kontaktovat v případě dotazů.

Během vaší konzultace s lékařem mu neváhejte položit jakékoli otázky týkající se jeho zkušeností s rekonstrukcí prsů. Dobrý chirurg si naplánuje dostatek času pro podrobný rozhovor a důkladně vás vyšetří. Navrhne optimální typ a postup rekonstrukce vhodný přímo pro vás a zmíní případné alternativy. Nebude vám ohledně očekávaného výsledku dávat nereálné sliby a nebude vás nutit k rychlému rozhodnutí.

Důkladné předběžné vyšetření zahrnuje otázky ohledně léčby rakoviny, které vám budou pokládány, alergií, chronických nemocí, léků, které užíváte, sklonu ke zvýšenému jizvení a dalších faktorů, které by mohly výsledek operace ovlivnit. Měli byste získat odpovědi na všechny vaše dotazy a cítit se svobodně k vyhledání druhého nebo třetího názoru.

Na co byste se měli zeptat lékaře?

Před návštěvou lékaře si napište seznam svých otázek, během konzultace je prodiskutujte s lékařem a poté si nechte čas na konečné rozhodnutí.

Následná péče po operaci

Jakmile jste podstoupili operaci, měli byste využít všechny kontroly, které vám lékař nabízí a nejméně jednou ročně zkontrolovat zavedené prsní implantáty.