Rekonstrukce prsů: Ano nebo ne?

Rekonstrukce prsu se provádí z důvodu náhrady prsní tkáně, která byla odstraněna v průběhu onkochirurgické léčby u pacientky s karcinomem prsu. Tyto zákroky se nazývají mastektomie (pokud došlo k odstranění celého prsu), nebo lumpektomie / segmentektomie(odstranila se jen část prsu s tumorem).

Cílem rekonstrukce je vytvořit prs, který vypadá symetricky v porovnání s druhým prsem, blíží se původnímu vzhledu a tvaru a je co nejvíce přirozený. Další samostatnou kapitolou je profylaktická mastektomie, tedy preventivní odstranění prsní žlázy se zachováním kůže, případně i dvorce, u pacientek se zjištěnou mutací genů zvyšujících riziko vzniku karcinomu prsu.

Rekonstrukce prsů se vždy provádí na základě několika faktorů:

  • vaše osobní rozhodnutí
  • doporučení onkologa
  • celkový fyzický a zdravotní stav

Důležité je porozumět všem možnostem, které jsou pro rekonstrukci prsů dostupné. Na vaší cestě rekonstrukcí prsu vám může být nápomocna otevřená a upřímná diskuze s vaším lékařem, která je založena na správných informacích.

Výhody rekonstrukce prsů

K rozhodnutí pro rekonstrukci, nebo proti ní, vás mohou motivovat různé důvody.
 
Mezi výhody patří:

zvýšená sebedůvěra a důstojnost2

způsob, jak se vyrovnat s rakovinou prsu3

zlepšení symetrie vašich prsů

vyhýbání se volbě mezi externími protézami (prsní epitéza) nebo plochým hrudníkem
 

Nevýhody rekonstrukce prsů

V souvislosti s rekonstrukcí prsů se může objevit několik nevýhod a problémů, které je nutno brát v potaz ještě před vlastním rozhodnutím rekonstrukci podstoupit4:

  • Rekonstrukce prsů nemusí vždy přinést výsledek, který jste si představovaly. Nejedná se o plastiku prsů z estetických důvodů.
    Vzhledem k tomu, že je po mastektomii často k dispozici menší množství ponechané tkáně (kůže a podkoží) a přítomnost jizev po předchozí operaci, nelze vždy vytvořit krásný a zcela symetrický prs. V případě absolvování radioterapie je kožní kryt poškozený a velmi nekvalitní (změny na úrovni prokrvení tkání). Nedá se tedy očekávat, že po rekonstrukci budou prsa vypadat stejně jako v případě augmentace.
  • Mohou být nutné doplňkové korekční operace a míra reoperací a pooperačních komplikací je vyšší, než je tomu u augmentace.
  • Operace na vašem prsu zanechá jizvy. V případě autologní rekonstrukce (rekonstrukce vlastní tkání) vzniknou jizvy také v oblastech, odkud byla tkáň pro tvorbu nového prsu odebrána.
  • Z rekonstruovaného prsu nebudete mít stejný pocit jako z prsu přirozeného. Je zde výrazně snížená citlivost.
  • Za účelem dosažení symetrie mezi rekonstruovaným a zdravým prsem může být nutné zmenšení nebo zvětšení toho druhého.
Více informací o možných komplikacích v souvislosti s rekonstrukcí prsu pomocí implantátů najdete v části “Rizika a komplikace implantátu”. Rizika a přínosy je důležité zvážit ještě před samotnou procedurou, aby bylo učiněno rozhodnutí, které bude v souladu s vaší zdravotní prognózu, fyzickým i duševní, zdravím a osobní pohodu. S vaším chirurgem byste měly podrobně prodiskutovat různé techniky a dostupné implantáty, jejich pozitivní a negativní stránky a možnosti, které poskytuje vaše zdravotní pojištění. Naprostá většina rekonstrukčních výkonů je v České republice hrazena v rámci veřejného zdravotního pojištění.

V jaké fázi se rekonstrukce prsů provádí?

Rekonstrukci prsu je možné provést ve dvou různých chvílích v závislosti na vašem zdravotním stavu, plánované léčbě, vašich přání a doporučení onkologa:
 
1) Okamžitá rekonstrukce prsu se provádí současně při odnětí prsu, většinou v rámci profylaktické subkutánní mastektomie, méně často při odstranění nádoru.
 
 
2) Opožděná rekonstrukce prsu se provádí nejen po mastektomii nebo lumpektomii, ale také po ukončení onkologické terapie – tedy radioterapii nebo chemoterapii. Většinou 6,12 měsíců až po několik let po ukončení základní terapie, vše v závislosti na doporučení onkologa.
 
Volba mezi okamžitou a opožděnou rekonstrukcí prsu je často určena potřebou podstoupit další doplňkovou léčbu (radioterapie, chemoterapie atd.), která může výsledek rekonstrukce negativně ovlivnit. Také musí být sníženo riziko recidivy tohoto onemocnění, proto se většinou doporučuje výkon provést až v druhé době s časovým odstupem po odstranění tumoru. V případě profylaktického odstranění žlázy se naopak rekonstrukce většinou provádí v jedné době. Načasování operace by mělo maximálně podpořit zdárné hojení rekonstruovaného prsu a minimalizovat riziko komplikací.


2) Roje et al., Breast reconstruction after mastectomy, Coll Antropol, . 2010 Mar;34 Suppl 1:113-23. Trejo-Ochoa et al., Impact on quality of life with breast reconstructive surgery after mastectomy for breast cancer, Ginecol Obstet Mex. 2013 Sep;81(9):510-8.
3) Bajaj, The importance of Breast Reconstruction Awareness Day, American Society of Plastic Surgeons, https://www.plasticsurgery.org/news/blog/theimportance-of-breast-reconstruction-awareness-day#:~:text=The%20mission%20of%20BRA%20Day,are%20planned%20around%20the%20U.S.
4) American Cancer Society. Should I get breast reconstruction surgery? Available at https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/reconstruction-surgery/should-i-get-breast-reconstruction-surgery.html [accessed 6th September 2020]