Proč existují různé povrchy imlantátů?

Přirozenou reakcí se kolem všech cizorodých těles v těle, včetně implantátu, tvoří pouzdro – kapsula. Ta může implantát obklopit a smršťovat se. Smrštěním může dojít k deformaci implantátu, čímž se mění také tvar prsu. Pouzdro také může velmi ztvrdnout a způsobovat bolest. Tato komplikace se odborně nazývá kapsulární kontraktura a míra jejího výskytu je úměrná povrchu implantátu. První implantáty v šedesátých letech byly vyráběny s hladkým povrchem.

Od poloviny sedmdesátých let až dodnes se používají implantáty s mikropolyuretanovým povrchem. Koncem osmdesátých let byly představeny implantáty s texturovaným povrchem.

Texturovaný povrch se stal a dodnes je nejpoužívanější při výrobě prsních implantátů.

Přidanou hodnotou společnosti Polytech Health & Aesthetics je skutečnost, že vyrábí jako jediná na světě implantáty ve všech povrchových úpravách.

Takto sestavený sortiment jednoznačně splní požadavky různorodých indikací, přání pacientky.

Povrch Microthane® je prověřenou variantou, jež vám splní pocit přirozených prsou a dlouholeté bezpečnosti.


Co říkají světoví plastičtí chirurgové na implantáty Polytech s polyuretanovým povrchem?


Nezávisle na zlepšení operační techniky při implantacích vykazují implantáty z mikropolyuretanové pěny velmi nízký podíl kapsulární kontrakce: 0-3 % oproti implantátům s texturovaným povrchem (8 %) a velmi drasticky oproti implantátům s hladkým povrchem (30 %).