MUDr. Jiřina Šilhánková v konzultační místnosti

Pokles prsou je estetický problém, který může negativně ovlivnit sebevědomí a kvalitu života žen. Je ovlivněn mnoha faktory, jako jsou genetika, hormony, těhotenství, kojení, stárnutí nebo změny váhy. Existují ale způsoby, jak tomuto jevu předcházet nebo ho alespoň zmírnit. Jak povislá prsa řeší plastická chirurgie? Více v rozhovoru s MUDr. Jiřinou Šilhánkovou.

Ptóza prsou má několik stupňů

Co je to ptóza prsů a co je její hlavní příčinou? Jakým operačním zákrokem ji lze řešit?

“Termínem ptóza prsů označujeme stav, kdy jsou prsa povislá neboli prověšená. V důsledku toho dochází k sesunutí polohy dvorce s bradavkou směrem dolů a současně dochází i ke změně směřování dvorce s bradavkou – z původní polohy, kdy bradavky směřují směrem vpřed či lehce vzhůru se bradavky stáčí směrem v různé míře směrem dolů. Podle míry prověšení prsů a podle směřování bradavek rozlišujeme tři stupně ptózy – mírný, střední a těžký. Podle závažnosti ptózy se pak odvíjí i metody pro její účinnou korekci,” vysvětluje MUDr. Jiřina Šilhánková z GIA CLINIC.

Ukázka jednotlivých stupňů ptózy prsu.

Ukázka jednotlivých stupňů ptózy prsu.

Představují pokleslá prsa nějaká zdravotní rizika / komplikace?

„V případě ptózy prsou běžné velikosti zpravidla nebývají přítomny zdravotní obtíže. U ptózy prsou nadměrné velikosti bývají velice často přítomny bolesti zad, ramen, paží a rukou, v podprsní rýze je zvýšená potivost a oblast vlhké zapářky, často zde vznikají kožní ekzémy až mokvavé a svědivé vyrážky, rovněž bývají přítomny bolestivé rýhy od zařezávající se podprsenky. Na poklesu prsou se rovněž podílí i úbytek prsní tkáně, který nastává v rámci menopauzy.“

Modelace s augmentací pod prsní žlázu, vybraná velikost 385 ml, vysoký profil, polyuretanový povrch

Modelace s augmentací pod prsní žlázu, vybraná velikost 385 ml, vysoký profil, polyuretanový povrch

Co vše ovlivňuje vznik povislých prsou?

Co vše ovlivňuje pokles prsou?

„K poklesu prsou dochází z různých příčin, nejvýraznější měrou se na ní podílí rychlé, časté a výrazné změny hmotnosti ve směru plus a mínus – typicky v průběhu různých diet s následným jojo efektem a přibráním na hmotnosti, případně i vlivem těhotenství a kojení. Dalším faktorem je ochabnutí závěsného aparátu prsou, který nastává v souvislosti s přibývajícím věkem, vzácně i u mladších na podkladě genetických dispozic ke snížené elasticitě tkání. Samozřejmě se uplatňuje i nezanedbatelný vliv gravitace.“

Je pokles s prsními implantáty rychlejší?

Je vždy pravda, že prsa s implantáty budou klesat rychleji? Případně, dá se to nějak ovlivnit?

„Prsy s implantáty nemusí vždy klesat rychleji, míru a rychlost poklesu lze významně ovlivnit a redukovat výběrem vhodného typu implantátů. Z tohoto pohledu jsou nejvhodnější odlehčené implantáty, u nichž je díky jejich nižší hmotnosti rychlost poklesu zásadní měrou redukována, a to při zachování potřebného objemu, tvaru a velikosti.“

Ovlivňuje měkkost implantátu (kohezivita) rychlost poklesu prsou po augmentaci?

„Kohezivita gelu zásadní měrou ovlivňuje stabilitu tvaru prsního implantátu, vysoká kohezivita je důležitá především u anatomicky tvarovaných implantátů. Čím vyšší je kohezivita gelu, tím menší je riziko úniku gelu z implantátu do okolních tkání v případě ruptury (prasknutí implantátu).“

Kdy už je nutné spolu s augmentací přistoupit k modelaci prsou?

„Je-li přítomna ptóza prsou současně s nedostatečným objemem prsní žlázově-tukové tkáně, je indikováno provedení modelace prsou se současnou augmentací prsními implantáty.”

 

MUDr. Jiřina Šilhánková na operačním sále při augmentaci prsou.

Pokles prsou po augmentaci jde zpomalit

Je možné při augmentaci nějakou speciální technikou (např. šití) oddálit následný pokles prsou vlivem gravitace?

„Pokles prsou vlivem gravitace v průběhu následujícím po augmentaci prsními implantáty lze oddálit a redukovat použitím odlehčených implantátů. V případě, že je přítomen pokles prsou již před augmentací, je nutné kombinovat augmentaci s modelací prsou.“

Jak zabránit povislým prsům po augmentaci?

Jak je možné udržet si pevná prsa po augmentaci?

„Pro udržení pevných prsou po augmentaci je nutné striktní dodržování režimových opatření v pooperačním průběhu – nošení kompresní podprsenky, vyloučení mechanického násilí na operovanou oblast, vyloučení fyzické námahy a sportu a zákaz zvedání horních končetin nad horizontálu – vše nejméně po dobu 6-8 týdnů po operaci.“

Má nošení kompresní podprsenky vliv na výsledný pokles prsou?

„Kompresní podprsenka slouží v časném i pozdějším pooperačním průběhu jako opora hojících a po zhojení zrajících tkání, výraznou měrou napomáhá k odlehčení prsů, kompresí jsou zmenšeny otoky a je povzbuzována i činnost lymfatického systému. Výše uvedenými mechanismy kompresní podprsenka zásadně redukuje riziko následného poklesu prsou.“

Jak se připravit na augmentaci prsou, aby byla kůže v TOP kvalitě?
Je možné připravit pokožku na augmentaci a následnou větší zátěž? (krémy, posilování atd.)

„Předoperačně lze kvalitu kůže prsou zlepšit různými způsoby. Doporučují se hladivé masáže, zaštipování kůže mezi konečky prstů, stimulace kůže pod tlakem – například pomocí baňkování, přínosné je i střídání chladné a teplé vody v průběhu sprchování. Výše uvedenými způsoby dochází k mechanické a tepelné stimulaci kůže, která u vnímavých jedinců může vést ke zlepšení elasticity kůže na podkladě zvýšení tvorby kolagenu kožními buňkami zvanými fibroblasty.“

Doporučujete po augmentaci prsou jejich masáž? Může se tím zlepšit kvalita kůže a následně její odolnost vůči poklesu?

„Hladivé masáže a zaštipování mohou u vnímavých jedinců zlepšovat na podkladě mechanických podnětů kožní elasticitu, a tím zlepšit povšechnou kvalitu kůže. To se pak může podílet na zlepšení odolnosti prsou vůči následnému poklesu.“

MUDr. Jiřina Šilhánková v konzultační místnosti

Lze povislá prsa řešit i bez modelace?

Lze výběrem výšky profilu implantátu vyplnit povislá prsa tak, že není třeba modelace?

„Jsou-li prsy pokleslé, je u naprosté většiny pacientek nutné provést modelaci, volba implantátu s vyšším profilem zpravidla nestačí. Každý případ je však nutno posoudit přísně individuálně, jedině tak lze očekávat optimální výsledek operace.“

Máte zájem o konzultaci s MUDr. Jiřinou Šilhánkovou?
Napište jí přes náš kontaktní formulář >>