Zajišťují bezpečnost implantátů nějaké testy?

Ano, neustále. Všude v Evropě stanoví Směrnice o zdravotnických prostředcích spolu s dalšími mezinárodními normami jasné požadavky na nezávadnost prsních implantátů. Vývoj, materiály, výroba, sterilizace a balení podléhají velmi přísným předpisům. Navíc byla bezpečnost a spolehlivost implantátů opakovaně prokázána ve studiích a zlepšena díky zkušenostem získávaným od šedesátých let minulého století.

Změní implantát můj fyzický vzhled?

Ano, právě to je ve většině případů cílem plastické chirurgie. Díky prsnímu implantátu může zrekonstruované poprsí působit velmi přirozeně na pohled i na dotek. V tomto kontextu samozřejmě hraje roli onkologický aspekt. Korekce kontur a augmentace mohou zlepšit váš vzhled podle vašeho přání.

Existují různé chirurgické postupy?

Ano, je jich poměrně mnoho. Doporučujeme vám obrátit se na svého lékaře, který vám sdělí více podrobností o operačních technikách používaných při rekonstrukci a augmentaci prsu. Váš lékař je odborník a vysvětlí vám jednotlivé metody a možná rizika zákroku.