Podmínky soutěže o vysněný dekolt

Jak se zúčastnit soutěže o zvětšení prsou

Jak se můžete zúčastnit?

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

 • a) Je vám minimálně 18 let, máte trvalé bydliště na území ČR a sledujete na instagramu profil @maminka.cz, @yesvisage.cz a @zvetseniprsou.cz
 • b) Do 22. března 12:00 zašlete pomocí registračního formuláře svůj příběh, proč právě vy toužíte po novém dekoltu. Po ukončení soutěže budou nevýherní příběhy smazány. Zasláním jste odpovědni za veškerá autorská práva k příběhu a nesete za něj plnou zodpovědnost.
 • d) Do registračního formuláře uveďte tyto údaje:
  • jméno
  • příjmení
  • e-mail
  • jméno, které užíváte na instagramu (ideálně s odkazem), abychom vás mohli identifikovat a kontrolovat jedno z pravidel soutěže
  • telefonní číslo, abychom vám mohli zavolat na případné doplnění informací, či informovat o výhře
  • datum narození, abychom ověřili váš věk
  • příběh (co vás vede k tomu se do soutěže přihlásit)
 • f) Odesláním příběhu do soutěže souhlasíte s pořízením a uveřejněním pořízených materiálů na níže uvedených místech. Pořízenými materiály se rozumí:
  • fotky / videa z konzultací finalistek, operace, po operační konzultaci
  • váš příběh
  • fotky před/po plastice prsů (vždy se zakrytými bradavkami)
  • video příběh z konzultace a operace vítězky
  • audio záznamy
  • rozhovor
  • Dále udělujete zasláním příběhu souhlas s uveřejněním výše vypsaných pořízených materiálů na:
   • sociálních sítích FB a IG zvetseniprsou.info,  FB a IG Maminka.cz, na FB a IG kliniky Yes Visage
   • YouTube zvetseniprsou.info, maminka.cz, ženy na síti a YT kliniky Yes Visage
   • webu: zvetseniprsou.info, maminka.cz, yesvisage.cz
   • v prezentacích
   • reklamních bannerech zvetseniprsou.info, Maminka.cz a kliniky Yes Visage
   • offline bannerech kliniky, zvetseniprsou.info a Maminka.cz
   • a dalších marketingových nosičích jak organizátora soutěže, zvetseniprsou.info, maminka.cz a kliniky Yes Visage.
 • g) Účastí souhlasíte, že plastiku prsů podstoupíte v termínu 27.4. 2023 (čas bude upřesněn). Pokud to situace s vládními opatřeními v rámci koronaviru nedovolí, pak operaci podstoupíte v nejbližším termínu, který určí MUDr. Lucie Vaněčková. Dále souhlasíte, že v případě vybrání do semifinále, se budete moci osobně zúčastnit konzultace u MUDr. Vaněčkové ve dne 27.3. 2023. V případě výhry se budete moci zúčastnit operace dne 27.4. 2023 Pokud nebudete moci oba termíny potvrdit, nebudete moci být zařazeni mezi semifinalistky i v případě, že vás porota vybere. V takovém případě je možné vybrat z předem stanovených náhradnic bez finanční kompenzace a náhradního termínu pro vás.
 • h) Účastí souhlasíte, že pokud se dostanete mezi 5 finalistek, budete se moci dostavit na konzultaci k MUDr. Vaněčkové v termínu 27.3. 2023. V případě, že se nebudete moci dostavit, připadne vaše výhra předem stanovené náhradnici. To samé platí i s operací. Jak vítězka, tak i majitelky voucherů mají právo využít tuto výhru pouze jednou. Vouchery za 2.-10. místo jsou přenosné.  Hlavní cenu, tedy první místo, nelze předat někomu jinému. Pokud z nějakých důvodů nebudete moci operaci podstoupit, MUDr. Vaněčková vybere z náhradnic novou vítězku.
 • Výhru, operaci, je možné u lékaře uplatnit jen na klinice Yes Visage.
 • Pro možnost se zúčastnit je nutné být alespoň 6 měsíců od ukončení kojení.

S odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže a že budete automaticky zařazená k zasílání informačních emailů ze stránky zvetseniprsou.info a kliniky Yes Visage. Získáte tak jako první informace o akcích, slevách a soutěžích.

Soutěže se smíte jako fyzická osoba zúčastnit jen jednou. V případě, že zjistíme, že jste poslala více příběhů, budete ze soutěže automaticky vyřazená.

Průběh soutěže

Do 22.3. 2023 12:00 hod. zasílejte své příběhy. Následně z nich odborná porota organizátora vybere 10 semifinalistek, které budou muset zaslat 2 fotografie poprsí zepředu a z profilu a profilovou fotografii.  Z těchto si MUDr. Vaněčková ve spolupráci s redakcí Maminka.cz zvolí 5 finalistek, které se s ní setkají osobně na konzultaci. Následně z nich ona sama určí vítězku vysněného dekoltu zdarma. Ostatní dámy získají další níže vypsané ceny.

Vaše výhra

Každá z vás, která se soutěže zúčastní, bude automaticky dostávat jako první informace o dalších soutěžích a akcích ze stránky www.zvetseniprsou.info. Dámy, které se umístí na 10.-2. místě získají zajímavé slevy na plastiku prsů u MUDr. Vaněčkové.

Výhra:

1. místo: Konzultace a zvětšení prsou od MUDr. Vaněčkové z Yes Visage ZDARMA

2. místo: Konzultace u MUDr. Vaněčkové z Yes Visage, sleva na běžné prsní implantáty POLYTECH 50 % a sleva na zákrok 10 %, voucher na nákup prádla v hodnotě 500 Kč (slevy nelze sčítat)

3. místo: Konzultace u MUDr. Vaněčkové z Yes Visage, sleva na běžné prsní implantáty POLYTECH 50 % a sleva na zákrok 10 %, voucher na nákup prádla v hodnotě 500 Kč (slevy nelze sčítat)

4. místo: Konzultace u MUDr. Vaněčkové z Yes Visage, sleva na běžné prsní implantáty POLYTECH 50 % a sleva na zákrok 10 %, voucher na nákup prádla v hodnotě 500 Kč (slevy nelze sčítat)

5. místo: Konzultace u MUDr. Vaněčkové z Yes Visage, sleva na běžné prsní implantáty POLYTECH 50 % a sleva na zákrok 10 %, voucher na nákup prádla v hodnotě 500 Kč (slevy nelze sčítat)

6. místo: Konzultace u MUDr. Vaněčkové z Yes Visage, sleva na běžné prsní implantáty POLYTECH 30 % a kosmetický balíček

7. místo: Konzultace u MUDr. Vaněčkové z Yes Visage, sleva na běžné prsní implantáty POLYTECH 30 % a kosmetický balíček

8. místo: Konzultace u MUDr. Vaněčkové z Yes Visage, sleva na běžné prsní implantáty POLYTECH 30 % a kosmetický balíček

9. místo: Konzultace u MUDr. Vaněčkové z Yes Visage, sleva na běžné prsní implantáty POLYTECH 30 % a kosmetický balíček

10. místo: Konzultace u MUDr. Vaněčkové z Yes Visage, sleva na běžné prsní implantáty POLYTECH 30 % a kosmetický balíček

Registrací souhlasíte s využitím vašich osobních údajů pro vyhodnocení soutěže a zasílání informačních emailů firmou SANIMPO spol. s r.o. IČO 27111130, DIČ CZ27111130,  zvetseniprsou.info a klinikou Yes Visage.

Klinika Yes Visage má právo změnit v případě nutnosti operatéra.

Další důležité informace

1/ Organizátoři soutěže

zvetseniprsou.info

časopis maminka.cz

SANIMPO spol. s r.o.
IČO 27111130
DIČ CZ27111130

2/ Podmínky
Všechny podmínky schvalujete účastí v soutěži, tedy odesláním vašeho příběhu.

3/ Doba konání soutěže
Soutěž probíhá od 8.3. 2023 do 22.3. 2023 12:00 hod. Soutěž probíhá na území České republiky a zúčastnit se je možné pomocí vyplnění soutěžního formuláře.

4/ Platnost, uplatnění výhry
První místo
Zvětšení prsů je možné uskutečnit pouze u MUDr. Vaněčkové v Yes Visage. Na jiné kliniky se tato sleva nevztahuje. Zákrok je nutné podstoupit dle určení pana doktora, tedy 27.4. 2023 Lékař si uplatňuje nárok změnit a posunout termín operace.
Platnost voucherů na slevu na prsní implantáty je do 31.8. 2023, platnost voucherů na slevu na zákrok na klinice je platný do 31.12. 2023.
Platnost lze prodloužit jen v případě, že by vámi vybraná klinika nebyla schopná splnit tento závazek a včas vás přijmout na konzultaci.
Platnost voucherů i první ceny lze prodloužit po domluvě s klinikou v případě, že by to situace nařízená vládou neumožňovala a klinika by musela být z důvodů nařízení uzavřena.
Hlavní cena, plastika prsů, je nepřenositelná. V případě, že zákrok odmítnete a nesplníte podmínky, které jsou uvedené, má lékař právo vybrat náhradnici z finalistek.

Další ceny
Vouchery jsou přenositelné jen v případě, že další majitelka bude souhlasit se zde vypsanými podmínkami.
Uplatněním voucheru souhlasíte, že bude váš zákrok dokumentován vámi vybranou klinikou a materiály budou  po dohodě s vámi použity k lékařským prezentacím a případným marketingovým účelům kliniky, tak i webem zvetseniprsou.info a webem Maminka.cz. Propagace bude na sociálních sítích, v tiskovinách, na webu a dalších reklamních formátech (vše uvedeno v bodě G). Souhlas dáváte na dobu neurčitou.

5/ Organizátor soutěže si vyhrazuje právo neprovést operaci, pokud:
a) zdravotní stav vítězky tento zákrok nedovoluje
b) dojde k porušení podmínek na straně soutěžícího (např. nedovolí dokumentovat)

V takovém případě může lékař určit nového vítěze z náhradnic.

6/ Jak uplatnit voucher
Vouchery, které získáte na 2.-10. místě je možné uplatnit na plastiku prsů pouze na klinice Yes Visage
Voucher lze uplatnit pouze jednou a po jeho použití se stává neplatným. V případě, že budete chtít uplatnit voucher, kontaktujete kliniku. Kontaktní údaje najdete zde: YES VISAGE. Voucher odevzdáte při první konzultaci, kde vám bude sdělená konečná cena po odečtení voucheru.
Uplatněním voucheru souhlasíte s uvedenými podmínkami. Před operací bude nutné ještě podepsat podmínky, které si předloží klinika sama.
Vouchery nelze uplatnit na jiné zákroky, než je plastika prsů s implantáty.

7/ Výběr implantátů je na lékaři. Vítězka si sama může vybrat společně s lékařem pouze velikost a profil implantátu.

8/ Ztráta voucheru
V případě ztráty nás kontaktujte na info@polytechimplantaty.cz, prokažte se jménem a datem narození a my vám sdělíme přiřazené číslo voucheru.

9/ Nevyužití voucheru / odmítnutí první ceny

 • V případě, že po konzultaci nebude chtít voucher uplatnit vítězka. Konzultaci zdarma pro finalistky 1.-5. místo lze využít jen jednou a v námi předem určený den. Ostatní výherkyně si mohou domluvit konzultaci dle svých možností a přímo s klinikou.
 • Každá obdarovaná má právo na to voucher nevyužít. Majitel voucheru se nezavazuje k podstoupení operace.

Pro získání podrobných informací nás neváhejte kontaktovat na vichova@gmail.com