Jaké máme typy povrchů implantátů

Základní dělení prsních implantátů podle jejich povrchů je:

  • mikrotextura (Mesmo)

  • mikrotextura (POLYtxt)

  • mikropolyuretanový povrch (Microthane)


Historie prsních implantátů v rámci jejich povrchů

Od poloviny 60. let, kdy byly první protézy použity, jejich povrch prošel zásadním vývojem.

Jako první byly používány implantáty s hladkým povrchem, jež jsou dnes téměř minulostí (vyjma USA a Kanady). Na začátku 70. let byl přijat v USA nový koncept – implantáty s mikropolyuretanovým povrchem. Jedná se o běžný silikonem plněný implantát, jeho povrch je potažen mikropolyuretanovou lékařsky certifikovanou pěnou. Důvodem tohoto kroku byly komplikace spojené s hladkými implantáty – opakované časté kapsulace a rotace implantátů. Dodnes jsou mikropolyuretanové implantáty prostředky s nejnižším výskytem kapsulární kontraktury a výskytu rotací. V polovině 80. let přichází na trh nový typ povrchu – texturovaný. Implantát je potažen zdrsněnou silikonovou vrstvou a účelem tohoto je zamezení rotace.


Zamezení rotace implantátu

Obecným důvodem vzniku implantátů s hrubším povrchem je požadavek na omezení rotace a zlepšení přilnavosti implantátu. Jedině tak lze pak bezpečně používat implantáty anatomického tvaru.


Hladký versus hrubý povrch implantátu

Po mnoha letech je ověřenou skutečností, že čím hladší implantát, tím se zvýší možnost jeho rotace i vzniku kapsulace.


Prsní implantáty se stále vyvíjejí a zlepšují

V posledních 2-3 letech se intenzita na poli hledání ideálního povrchu zvyšuje a výrobci těchto protéz hledají kompromis ve smyslu optimálně texturovaného implantátu.

Proč se dále hledá? Tak jak roste počet estetických operací prsů, tak v daném poměru stoupá počet komplikací. Přece jen implantáty zůstávají v těle po mnoho let a tuto dobu tělo prochází určitým vývojem, může dojít k onemocnění imunity, úrazu apod.


Co je pro mě ideální povrch prsního implantátu

Lidské tělo se občas zachová specificky, individuálně a proti cizímu tělesu se chce chránit. Optimální bezpečný povrch s přiměřenou mírou přilnavosti a s běžným zachováním pohybu prsů je cílem a motivem hledání nejvyspělejších výrobců implantátů.

Německý výrobce Polytech je v tomto oboru mimořádně inovativním a důležitým hybatelem

K původně hladkým implantátům byly v 80. letech přidány implantáty s texturovaným povrchem a před 5 lety byly do sortimentu zařazeny implantáty Mesmo Sensitive s výjimečně citlivě zpracovanou texturou. Toto vše při zachování nabídky jak kulatých implantátů, tak anatomických.


Implantáty Polytech Microthane

Výše zmíněné implantáty Microthane  jsou ovšem již od 70. let jedinečným přínosem pro pacientky uvažující o zvětšení prsů. Tento druh implantátů je plněn vysoce kohezivním gelem, jež spolu se specifickým povrchem – mikropolyuretanová pěna – nabízí výsledky s pocitem přirozených prsů se žádanými tvary.

Jejich předností oproti všem ostatním implantátům je téměř nulová kapsulární kontraktura a zamezení rotace. Toto vyplývá z podstaty vstřebávání mikropolyuretanové pěny do okolní tkáně, jež probíhá v letech po operačním výkonu a fragmenty mikropolyuretanu se stávají součástí velmi jemné kapsuly, jež se tvoří kolem implantátu.


Není kapsula jako kapsula

Kapsula se kolem prsního implantátu tvoří vždy bez ohledu na druh implantátu, někdy se však stává tuhou a následně nepříjemně bolestivou či viditelnou.

K tomuto vývoji u mikropolyuretanových implantátů dochází zřídka a mnoho studií tento fakt dokazuje. A jedná se o studie od USA, Evropu, Jižní Ameriku od poloviny 70. let minulého století. Zde popisovaný vznik kapsulární kontraktury se pohybuje kolem 2 % ve střednědobém až dlouhodobém horizontu (5-15 let).


Přísné kontroly prsních implantátů

Všechny prsní implantáty Polytech jsou přísně kontrolovány během procesu výroby a tato kontrola probíhá u každého kusu zvlášť. Výroba každého implantátu Polytech je ruční záležitostí a lidské oko a ruka jsou v německém Dieburgu zásadním prvkem při zdárném dokončení výrobků.

V současné době byl společnosti Polytech udělen evropský certifikát, jež byl vydán koncem r. 2018 za dosud nejpřísnějších podmínek současné evropské zdravotnické legislativy.


Mikropolyuretanové implantáty pozitivně ovlivňují výsledek modelace prsou

Velmi žádaným jsou tyto implantáty pro indikace modelace povislých prsů, kdy se tento druh povrchu podílí na úspěšnosti tohoto výkonu. Implantát se velmi rychle po zákroku přihojí a stává se integrální částí prsu. Dá se říct, že v těchto případech mikropolyuretanový implantát drží prsa v rovině, jak byly bezprostředně po skončení operace a s ohledem na požadavek pacientka/chirurg.


Rekonstrukce prsou a implantáty Polytech Microthane

Výrazným přínosem jsou tyto implantáty rovněž při rekonstrukci prsou. Náhrada prsů po onkologické terapii bývá završením tohoto procesu a zejména zde je vhodné uvažovat o mimořádně kvalitních implantátech s ohledem na výsledky předchozích zásahů v rámci onkologické léčby.

I zde bylo zdokumentováno mnoho případů pacientek s pozitivními objektivními a subjektivními výsledky s použitím mikropolyuretanových implantátů.